Ben jij klaar om te groeien?

Het verschil tussen een ‘ondernemer’ en een ‘entrepreneur’ is dat een entrepreneur meer een ondernemende ondernemer is. Iemand die zijn bedrijf wil uitbreiden, laten groeien en / of nieuwe uitdagingen zoekt.

Voel jij je een entrepreneur en wil je jouw bedrijf graag laten groeien, zorg dan dat je dat zo efficiënt en effectief mogelijk doet. Regel daarom eerst goed je zaken intern!

In een onderzoek van Bain & Company kwam naar voren dat 85% van de bedrijven aangaven dat hun grootste obstakel voor groei binnen hun eigen organisatie lag. Bij hele grote bedrijven is dat zelfs 94%.

We noemen dit de Groei Paradox. Groei brengt complexe processen met zich mee en complexiteit is tegelijkertijd ook het grootste groeiobstakel. Maar hoe regel je je zaken nu goed intern?

GRIP op Jezelf

Allereerst zorg dat je eerst je eigen zaken goed voor elkaar hebt. Als eigenaar ben je niet alleen het gezicht naar buiten, je bent ook de leider voor iedereen die voor of met je werkt. Wil je je bedrijf laten groeien dan moet je eerst bij jezelf beginnen. Hoe meer inzicht je hebt in je eigen capaciteiten, denkstijlen en communicatiestijlen, hoe meer je dit effectief en efficiënt kunt inzetten binnen je organisatie.

Als je het beste wilt voor je bedrijf, begin dan bij jezelf. Krijg GRIP op jezelf door de door Nederlandse wetenschappers ontwikkelde Entrepreneur-scan. Hiermee krijg je snel een objectief inzicht in jouw ondernemersprofiel. Een uitgebreid persoonlijk rapport laat zien hoe jij onderneemt en waar jouw sterke punten liggen.

Een kleine tijdsinvestering die winst oplevert!
Het rapport geeft niet alleen aan wat voor ondernemer je bent en hoe je onderneemt, maar ook hoe je jezelf kunt verbeteren. Het maakt je bewuster en helpt met een stappenplan om jouw gekozen doelen te realiseren.

 

Een doel zonder een plan is slechts een wens

– Antoine de Saint-Exupéry –

Waarom kies je voor Peritam?

Bouw in 2020 je fundament voor GRIP op Groei

Welke keuzes maak jij om dit jaar je bedrijf  te laten groeien?

Ondernemen is geweldig, maar mensen zijn vaak te veel bezig met externe factoren.

Wil je succesvol zijn – zeker op de langere termijn – zorg dan dat je huis op orde is. Je hebt vast wel vaker gehoord hoe mensen onder de indruk zijn van de marketing en presentaties van een bedrijf. Echter een heel ander beeld komt naar voren op het moment dat je met de interne organisatie in contact komt. Dit gebeurt zeker bij de grotere bedrijven.

Marketing en Promotie

Je kunt je huis mooi van buiten schilderen, er een dure voordeur in te zetten met een prachtige tuin ervoor, je ontzag keldert pijlsnel naar beneden als je door de rommel je weg niet kunt vinden en geen enkele aanwijzing hebt dat je efficiënt en effectief de juiste kamer vindt. Het doet mij denken aan de straten in Disney World. Het ziet er allemaal zo schitterend uit, maar niets is echt!

Het is op zijn minst verwonderlijk hoeveel geld en tijd bedrijven besteden aan het acquireren van nieuw personeel en branding. Maar wil je solliciteren dan krijg je geen antwoord en gaat iedere zogenoemde stap mis. Je krijgt automatische emails met prachtige beloften en enthousiaste zinnen, maar er gebeurt niets goed, en je doorzettingsvermogen wordt tot het uiterste getest om vooral zelf te zorgen dat er uiteindelijk een beslissing komt. Je bent al afgeknapt, voordat je zelfs maar de mogelijkheid hebt om er te werken.

Interne processen en organisatie → Marketing en Promotie

Je huis op orde hebben is weer totaal afhankelijk van de eigenaar/ondernemer. Als ondernemer moet je je eigen visie en droom zó gaan brengen dat het optimaal overkomt bij een ander. Je bent dus zelf cruciaal en essentieel voor het succes van je bedrijf. Zorgen dat je de juiste processen geïmplementeerd hebt, de juiste mensen om je heen hebt die weten wat bereikt moet worden, en alle neuzen dezelfde kant op hebben staan, het komt allemaal van jou als ondernemer vandaan.

Zelfkennis ondernemer Interne processen en organisatie → Marketing en Promotie

Om dit goed te kunnen doen is zelfkennis noodzakelijk. Bewust zijn van je eigen sterke en minder sterke kanten helpt je om je bedrijf sneller en effectiever te laten groeien.  Zorg dat je weet welke eigenschappen eigenlijk goed zijn om te hebben of te ontwikkelen om meer waarde te creëren voor je onderneming. Meer hierover kun je onder andere lezen in het boek De ondernemende ondernemer van Dr. Martijn Driessen.

Succes bepaal je zelf, en door te werken aan je eigen ondernemerskwaliteiten kun je gegarandeerd succes eerder behalen.

Krijg meer GRIP op Groei

Start het jaar goed, door een planning te maken voor de komende twaalf maanden, en begin met GRIP te krijgen op jezelf als ondernemer. Binnenkort lanceren we het Peritam Kompas, een online tool waar je je eigen ondernemerschap duidelijk in beeld krijgt en met praktische handvatten een eerste solide stap kunt maken op jouw ‘road to succes’.

Laat 2020 goed beginnen, en nog veel beter eindigen voor jou als ondernemer en voor je bedrijf.

Vind het wiel niet opnieuw uit, maar leer van al die bedrijven die je reeds zijn voorgegaan. Voor meer informatie: [email protected] of bel op 0626397892

Strategie, daar heb ik geen tijd voor…

Waarom een strategie

Iedere dag weer werken we hard om omzet te maken en problemen op te lossen. Hoe kom ik deze week of maand door! Volgende maand zien we dan wel weer.. Het is alsof we continu onderweg zijn, maar niet altijd duidelijk hebben waar we nu eigenlijk naar toe gaan. We nemen graag de snelweg en gaan richting het zuiden (groei en meer omzet).  Maar we zijn te druk met op de weg te letten om te realiseren waar we eigenlijk naar toe gaan.

Het is mij wel vaker overkomen dat ik haast heb en zo snel mogelijk ergens naar toe wil gaan. Halverwege kom ik er dan achter dat ik de verkeerde kant op rij, en eigenlijk niet precies wist hoe ik er moest komen. Pas dan ga ik even stilstaan en kijken hoe ik het beste kan rijden. Het gevolg is dat ik niet alleen extra geld kwijt ben, maar veel meer tijd, en dus frustratie.

Het concept van strategie is ontstaan in oorlogvoering.  Een goede generaal weegt continu van te voren alle mogelijke opties af en maakt die beslissingen die hem dichter bij zijn doel brengen. Soms helpt het om nu een veldslag te verliezen opdat je later de oorlog kunt winnen!

Routebepalen

Als ondernemer moet je ook goed weten wat je eindbestemming is. Wat wil je met je bedrijf op de lange termijn bereiken?
De route ernaar toe kun je je strategie noemen. Je kijkt naar de beste opties. Je ontdekt alternatieven, en houdt rekening met eventuele blokkades. De route geeft steeds de richting aan. En zo zorgt de strategie ervoor dat je steeds de beste beslissingen neemt en rekening houdt met verschillende scenario’s. Het maakt besluiten veel eenvoudiger, omdat je strategie de leidraad blijft, en je steeds kunt afwegingen kunt maken. Gaat dit me dichter bij mijn eindbestemming brengen? Nee? Dan gewoon niet doen…

Uiteindelijk draait het belang van strategie dus om het vinden van een route die leidt tot de voor jouw gewenste groei en succes.

Hoe maak je een strategisch plan?

Een strategisch plan bestaat uit twee delen:

 1. Strategisch denken; dit kun je doen met je mentor of raad van adviseurs en is gericht op de route mogelijkheden en opties
 2. uitvoeringsplan; dit ga je doen met allen die betrokken zijn bij het begaan van de route

Als je daar discipline en actief leren aan toevoegt heb je de cirkel van strategisch plannen compleet:

DENK – PLAN – DOEN – LEER….

De routeplanner, jouw bedrijfsstrategie, moet eenvoudig en beknopt zijn, zodat iedereen die kan begrijpen en mee kan helpen. Het zorgt ervoor dat je niet alleen makkelijker op reis gaat, maar ook dat je op de goede weg blijft.

Tips

 1. Zorg voor één enkele, duidelijke eindbestemming
 2. Plan verschillende scenario’s, zodat je rekening kunt houden met nieuwe ontwikkelingen en belemmeringen
 3. Zorg dat alle betrokkenen meegenomen worden en hun besluiten hierop aan kunnen passen
 4. Monitor de resultaten. Blijf checken, zitten we op de goede weg, hoe hard gaan we, hoever nog?
 5. Bepaal KPI’s, zodat je steeds overzicht houdt of je nog op koers ligt, en je snel kunt anticiperen als er zich problemen voordoen.

Krijg GRIP op je toekomst, door strategisch je beste stappen duidelijk te plannen, en constant gericht te blijven op waar je uiteindelijk wilt komen.
Bij Peritam helpen we je om samen een goede eindbestemming te bepalen, en van daaruit de beste routes te bepalen zodat jij jouw doel effectief en efficiënt zal gaan bereiken.

“Een visie zonder strategie is slechts een illusie”
Lee Bolman

 

Duurzaamheid: een uitgekauwd begrip

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op én hoger bedrijfsrendement, én een beter milieu, én meer welzijn zowel voor de medewerkers als de maatschappij. Aan jou als ondernemer de uitdaging hoe je hier vorm aan gaat geven. Sommige aspecten worden door de wet al geeist, en voor andere onderwerpen zul je bewuste keuzes moeten maken. Iedere factor heeft eigen mogelijkheden…

1. én hoger bedrijfsrendement

Vaak wordt gedacht dat het meer kost om als bedrijf meer voor het welzijn van je medewerkers of het milieu te doen. En dat je dus eigenlijk niet allebei kunt nastreven. Het is echter gebleken dat zeker op langere termijn er een verband is tussen duurzaam ondernemen en verbeterde economische/financiële prestaties. Het levert juist meer concurrentievoordeel op. Klanten worden steeds kritischer bij hun keuze voor een product of dienst, en vragen steeds meer om een duidelijkere positie van de bedrijven achter de producten/diensten.

Hoewel de voordelen moeilijk te kwantificeren zijn. Duurzaamheid kan zorgen voor meer inkomen, productiviteit en minder kosten voor energie, materialen en arbeidskrachten. Het imago naar de klant gaat omhoog en strategisch en operationele risico’s gaan omlaag.

2. én beter milieu

De wet voor milieuzorg eist al dat bedrijven zich richten op; vervoermanagement, energiebesparing, preventie en scheiding van afval en beperking van gevaar en hinder.

Daarnaast kun je hier nog meer aan doen door:

 • produkt innovatie
 • efficiëntie in aankoopbeleid
 • betere voorlichting aan klanten

3. én meer welzijn van de medewerkers

De wet beschrijft hoe je goede arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen je bedrijf kunt borgen. En je kunt hier nog verder ingaan door te richten op het:

 • communiceren van waarden en normgen in de omgang met elkaar
 • stimuleren van de gezondheid van de medewerkers
 • stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
 • faciliteren van de medewerkers bij eigen maatschappelijke taken

4. én meer welzijn van de samenleving

Dit kun je doen door:

 • duurzame producten (diervriendelijk of geschikt voor gehandicapten)
 • bewust inkoopbeleid (geen kinderarbeid, minimum lonen)
 • verbetering van de lokale omgeving ( groenvoorziening, wateropvang, buurtactiviteiten
 • het aannemen/betrekken van bepaalde doelgroepen bij het arbeidsproces
 • het faciliteren en tijd geven aan maatschappelijke doelen

Duurzaam: Een uitgekauwd begrip

Duurzaam is ondertussen zo algemeen dat het bijna een leeg begrip is geworden. Het wordt soms misbruikt om meer business te genereren door niet-duurzame bedrijven. Er is zelfs een term voor bedacht;  greenwashing. maar klanten zijn ook steeds kritischer geworden indien met zich nadrukkelijk als duurzaam etaleert. Het is een te vaag begrip, en legt niet uit hoe men precies bijdraagt aan een betere wereld.

TIP

Om duidelijkheid te geven en echt te laten zien dat je serieus bent, moet je het concreet gaan maken. Laat zien op welke terreinen je je als bedrijf vooral richt en hoe je daar mee aan de slag gaat. De UN heeft voor 2030 17 duurzame ontwikkelingsdoelen op de agenda gezet die door all leden zijn overgenomen. Je kunt dus als bedrijf hier een paar uitkiezen, en daar vervolgens echt mee aan de slag gaan. Peritam bijvoorbeeld richt zich op de volgende drie primaire doelen:

4. Kwaliteitsonderwijs

8  Eerlijk werk en economische groei

10 Ongelijkheid verminderen

Vroeg of laat zul je niet anders kunnen dan ervoor te zorgen dat je als bedrijf betekenisvol bent voor de mensen, het milieu en de maatschappij. DuurzaamMKB.nl geeft veel informatie. Aan jou de taak hoe je dit ‘betekenisvol’ gaat invullen.

Startup Stories de Ondernemer 1

De Ondernemer, onderdeel van de Persgroep, heeft een aantal initiatieven ontwikkeld om video series te maken voor ondernemers. Eén van die series is “Startup Stories”, waarin ik samen met presentator Roland Tameling en cameraman Mark van Binsbergen bij een startup bedrijf op bezoek ga, en praat over een veelvoorkomende uitdaging. Vervolgens geef ik  tips aan deze ondernemer waarmee hij direct aan de slag kan gaan. Na zo’n drie maanden volgen we dit weer op met een tweede bezoek en gaan we kijken wat hij ermee heeft kunnen doen, en vooral of het geholpen heeft.


In deze eerste serie gaan we op bezoek bij Freggies. Freggies is een recentelijk begonnen bedrijf van Mike Maduro, waarin hij vegetarische snacks aanbiedt. Het huidige aanbod bestaat uit Sides (Circulaire groentesnacks) en Meats (plantaardig vlees).

Het is een hele uitdaging om als beginnende ondernemer alles zelf te moeten doen. Je draagt vele petten, en er komt erg veel op je af. Om hier toch effectief aan de slag te kunnen richten we ons allereerst op zijn grootste uitdaging van time management. Eigenlijk spreken we liever van Focus management.Het is namelijk steeds belangrijker geworden om de overvloed aan informatie, input en afleiding het hoofd te kunnen bieden.

Wil je zelf aan de slag met de groei van je bedrijf?

Krijg GRIP op Jezelf door met de juiste focus de juiste dingen te gaan doen!

Stappenplan voor focus management

Het lijkt wel alsof we steeds drukker worden, en alles steeds sneller gaat. Burnout en stress is alom aanwezig en de waan van de dag loopt uit in waanzin van de dag.

Het blijft dus belangrijk om op de een of andere manier het hoofd koel te houden, en planmatig en gestructureerd je week door te komen. Als ondernemer draag je vaak zoveel petten dat het lastig is om je kunnen onderscheiden wanneer nu wat en hoe gedaan moet worden.

Voorbereiding

Het is verstandig om ter voorbereiding een moment te pakken om alle taken die je hebt op één lange lijst te zetten. Als je al denkt dat je het druk had, zul je pas echt schrikken van de lijst die het gaat worden. Maar het creëert overzicht, en is niet meer onder verschillende tapijten geveegd.(Focusmanagement forms)

Als je eenmaal de lijst hebt ga je op een aantal verschillende manier het managen van je tijd Eren

Stap 1 PrioritEren

Met behulp van de Eisenhouwer matrix kun je nu al je taken gaan verdelen naar urgentie en belangrijkheid. Je gaat je afvragen of iedere taak ook echt gedaan moet worden (urgentie). En je vraagt je af of die taak je ook echt gaat brengen waar je naar toe wilt (belangrijk voor je bedrijfsdoel).

Stap 2. EliminEren

Deze stap gaat je veel tijd geven, doordag alle taken die niet urgent ook niet belangrijk zijn linea recta in de prullenbak gaan. Opgeruims staat netjes.

Stap 3 SimplificEren

Met de taken uit de overige categorieën ga je kijken of je die kunt vereenvoudigen. Sommige taken horen bij elkaar, of kunnen elkaar juist uitsluiten. Probeer een routine op te zetten in je week zodat je tijd overzichtelijker wordt.

Stap 4 AutomatisEren

Vervolgens ga je kijken welke taken je in een systeem kunt zetten. Daarbij is het belangrijk dat je van te voren begrijpt welke taken je wilt automatiseren. Je begrijpt dat hoe meer taken je kunt automatiseren, hoe minder je zelf hoeft te doen.

Stap 5 DelegEren

Effectief delegeren is een van de belangrijkste vaardigheden die je als een ondernemer of manager moet leren in je leiderschap. Je doel is dat je alleen die dingen doet waar jij in je kracht bent. Doe datgene dat echt door niemand anders gedaan kan of zou moeten worden.

Om te zorgen dat het delegeren effectief is, heb ik het volgende stappenplan bedacht:

D – Duidelijke taak omschrijving
E – Erken de juiste uitvoerder
L – Leg de taak duidelijk uit
E – Even checken of het begrepen is
G – Geef de juiste middelen
– Empower de ander en laat los
E – Evalueer het resultaat
R – Reageer op volbrachte taak.

Uiteindelijk kun je de beste intenties hebben, en na het lezen van deze informatie weten wat je moet doen, je moet het ook gaan toepassen! (dowload het overzicht)

Om je nog meer inzichten te geven en handvatten die ieder punt uitgebreid uitleggen kun je de whitepaper over Time Management downloaden. Ook kun je met je bedrijf coach of management coach hiermee aan de slag.

Het managen van tijd blijft een constant proces, wat soms beter gaat en soms minder. Zolang je gericht en weloverwogen bezig bent, zul je in ieder geval meer succes hebben dan te blijven hangen in de waan van de dag!

“Wat belangrijk is is zelden urgent, en wat urgent is is zelden belangrijk”

Dwight Eisenhower

5 tips voor de OR om klokkenluiders te voorkomen (5) onderhandelen

Handelen vanuit je recht. Als de medezeggenschap in een organisatie goed verloopt, dan is de noodzaak minder groot om een expliciete en aparte klokkenluidersregeling te ontwikkelen. Binnen de WOR zijn dan immers genoeg aanknopingspunten om de signalen bij de OR op te vangen.

 

En een individuele medewerker die het gevoel heeft dat hij niet voldoende gehoord wordt bij eventueel gesignaleerde misstand kan contact opnemen met de OR. De klacht kan dan bv overgenomen worden door de OR die zelf een veel sterkere positie heeft in zijn rechtstreeks contact met de bestuurder en toezichthouders. Een bijkomend voordeel hiervan kan de extra goed gewaarborgde anonimiteit zijn. Nu is niet de primaire taak van de OR om individuele klachten op te lossen. Echter indien de OR van verschillende personen dezelfde soort klacht ontvangen, kan er geconstateerd worden dat dit niet meer incidenteel is, en kan men hier wel degelijk mee aan de slag gaan.

Handelen vanuit de wet Het Arbo beleid vereist van iedere organisatie om periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) onderzoek uit te voeren, om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan hierbij een goed meetinstrument zijn. Dit kan een andere goede bron voor de OR zijn om informatie te krijgen over eventuele misstanden zoals die door medewerkers worden ervaren. Ze ook heeft een instemmingsrecht bij belangrijke veranderingen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Een krachtig middel dat de OR hier tot zijn beschikking heeft is de mogelijkheid om in bepaalde situaties naar de kantonrechter te gaan (WOR art 27 lid 5).

Daarnaast hebben we al eerder gezien dat de OR zelf met concepten, en nieuwe ideeën kan komen, (zie tip 1: Proactieve betrokkenheid). Als OR mag je op eigen initiatief voorstellen doen over alle zaken die de organisatie betreffen, zoals sociale en organisatorische voorstellen (initiatiefrecht).

Als OR kun je het vertrouwen opzeggen in de bestuurder, maar het gevolg hiervan is dat de relatie met de bestuurder ernstig verstoord wordt, als de bestuurder gewoon blijft zitten. Je zit dan als OR in een lastig pakket. Je bent namelijk een gelijkwaardige gesprekspartner, maar kunt zelf niet de bestuurder naar huis sturen. Een raad van toezicht is de ‘werkgever’ van de bestuurder en kan hem wel ontslaan.

Beter is het daarom om te proberen een relatie op te bouwen met bijvoorbeeld een Raad van Toezicht ( zie tip 4: lijntje naar RvC), of andere interne stakeholders cq vakbonden (zie tip 3: goed intern netwerk)

Je zult dus op een slimme manier je kaarten moeten uitspelen, zodat het uiteindeljk doel, om eventuele misstanden binnen de organisatie op te heffen, slaagt. Je zult de bestuurder moeten weten te beïnvloeden, en aan je kant te krijgen.

En om zonder macht te kunnen beïnvloeden, heb je goed tactisch inzicht en sterke onderhandelingsvaardigheden nodig.

Harvard Methode. Om doelgerichte resultaten te bereiken wordt vaak de Harvard methode gebruikt. Deze methode helpt om succesvol te kunnen onderhandelen door op je eigen belangen te richten, zonder de belangen van de ander uit het oog te verliezen.

De basisprincipes zijn onder andere:

 1. Als Or werk je vanuit een constructieve basisverhouding naar een gericht resultaat. Je bent immers een gesprekspartner van de bestuurder met dezelfde belangen namelijk het creëren van een veilig werkklimaat en meldcultuur.
 2. Daarnaast is het belangrijk dat je als OR niet richt op de persoon, maar alleen op de zaak, en bespreekbaar maakt dat ook de bestuurder dit doet.
 3. In de onderhandelingen moet het niet zo zeer gaan over standpunten, maar over de onderliggende belangen.
 4. Je zult steeds zowel je eigen belangen als die van de bestuurder voor ogen moeten houden, zodat er uiteindelijk een win-win situatie ontstaat.

Tit for Tat Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om de bestuurder mee te krijgen in een voor de OR als belangrijk beschouwd punt, dan weerhoudt niets je ervan om dit even in de koelkast te leggen. Mocht op een later tijdstip de bestuurder graag je medewerking willen hebben in een voor hem belangrijk punt, dan kun je alsnog je onderwerp uit de koeling halen en gebruiken als voorwaarde, ook wel ‘Tit for Tat’ genoemd. Een ‘laatste’ middel om je stempel ‘door te drukken’.

Topsalarissen verplicht bespreken met de OR: Een bestaand pakketje met een mooiere verpakking

Gezien de vele discussies over de onevenredige toename van topsalarissen bij directie (6%-7%groei) ten opzichte van die van de werknemers ( geen verandering), heeft de initiatiefwet Harrewijn in 2006 geleid tot een uitbreiding van art 31d en 31e in de Wet op de Ondernemingsraden. Hierbij werd de bestuurder van een organisatie met meer dan 100 werknemers verplicht gesteld om de OR jaarlijks te informeren over de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De gegevens over de beloningen werden per groep weergegeven, zoals voor het hele bestuur, de hele raad van toezicht, een functiegroep van werknemers.

In de praktijk bleek echter dat veel directies deze informatie niet doorgaven aan de OR, en de OR het heel moeilijk vond om deze kwestie met de directie aan de orde te stellen.

Het wetsvoorstel van de heer Asscher in 2014 wilde verder tegemoetkomen aan de wens van het kabinet om excessieve beloningen van directieleden onder meer tegen te gaan door het verder versterken van de medezeggenschap. Het voorstel beoogde een verplichte, jaarlijkse informatieverschaffing van de directie aan de OR, en zou vervolgens een discussie over de beloningsverhoudingen op gang moeten brengen. Ook kon de OR daarbij zijn achterban voor raad vragen om zodoende meer draagvlak te creëren.

Gisteren, dinsdag 23 januari 2018, is dit voorstel door de meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Het is bovenal een weer in het daglicht zetten van een doorlopende discussie dat de top binnen een bedrijf te veel verdiend ten opzichte van de medewerkers.

Welbeschouwd is er niet veel veranderd. De OR had al een recht om uitleg te vragen over de beloningen van de top, en heeft geen middelen om hier echt tegenin te gaan, indien het er niet mee eens is.

Door deze wet zal de hoogte van de topfunctionarissen in een organisatie niet snel veranderen. De doelmerk was dan ook meer om een bewustwording te realiseren bij de top dat er zeer grote verschillen in salarissen kunnen bestaan. De vraag is of directie dit zich niet reeds realiseert, of ze haar keuzes in een wat mooiere verpakking moet doen, door de OR uitleg te geven waarom ze bepaalde keuzes gemaakt hebben.

De OR heeft hier geen advies- of instemmingsrecht, maar zal meer informatie krijgen over een bestaand feit.