Waarom je bedrijf stilstaat….

Je hebt je bedrijf voor een aantal jaren, je verdient geld en alles loopt redelijk goed. Hoewel je zou willen doorgroeien, blijf je hangen op ongeveer dezelfde omzet en omvang. Je voelt dat je tegen een plafond zit. Velen zullen dit herkennen. Op deze manier gaat de rek er ongemerkt een beetje uit en verlies je je enthousiasme. Vaak komt stress ook om de hoek kijken en wordt het lastig om je balans te houden.

Net als de mens doorloopt ieder bedrijf vaststaande levensfasen. Larry Greiner stelde in 1972 dat de groei van organisaties meer belemmerd wordt door interne crisissituaties dan door veranderingen in de externe omgeving. De groeifasen zijn door hem uitgewerkt en verklaart gedeeltelijk welke management stijlen, organisatie structuren en coördinatie middelen werken voor iedere fase. Na elke ‘evolutiefase’ komt een eigen typische revolutiefase, die indien succesvol wordt overwonnen, tot de volgende evolutiefase leidt. (Voor meer informatie lees The Greiner Growth Model for Oranisational Change).

 

Ongeveer 95% van de bedrijven blijft hangen in fase 1, de pioniersfase. Deze fase wordt gekenmerkt door een informele structuur, platte organisatie en heeft tot 8 loyale medewerkers. Ook is het extern georiënteerd op het verkrijgen van nieuwe klanten. Deze bedrijven hebben een omzet tot 1 mln Euro. Na 8 medewerkers wordt het echter lastiger om de coördinatie en interne beheersing goed uit te kunnen voeren. Er ontstaat  behoefte aan een betere structuur. Er ontstaat een leiderschapscrisis.

Stilstaand water gaat stinken…

Als ondernemer ben je al gemotiveerd, je hebt een enorme drive en een droom die je wilt verwezenlijken. De grootste belemmeringen om te groeien zijn:

 • het niet voldoende kunnen zien van nieuwe mogelijkheden
 • gebrek aan volharding en doorzettingsvermogen
 • niet de juiste mensen om je heen hebben
 • geen schaalbaarheid van interne processen
 • verkeerd leiderschap
 • niet genoeg liquide middelen hebben

Dit laat ook weer zien dat de meeste belemmeringen intern liggen!

Als ondernemende ondernemer wil je groeien, of dat nu qua omzet of personeel is. Eerst benutte je vooral je creativiteit om de onderneming op te zetten en zelf hard aan de slag te gaan om je bedrijf van de grond te krijgen. Echter nu zul je een andere rol moeten gaan nemen waarin je meer delegeert, inspireert en leidt. Groei je als ondernemer niet door en verander je niet je aanpak dan verlies je de GRIP op groei en blijf je als bedrijf stilstaan. Je kan op zoek gaan naar adviseurs in jouw omgeving die jou kunnen helpen om jouw GRIP te ontwikkelen.

Ondernemen is gegeven, maar groeien kun je leren.

Naast het werken in je bedrijf moet je nu gaan werken aan je bedrijf en laat je steeds meer taken over aan je medewerkers. Werk dus allereerst aan jezelf, zodat je niet zelf de bottleneck wordt voor de groei van je bedrijf.

Een succesvol hulpmiddel is het nemen van een mentor. Een mentor is in tegenstelling tot een coach iemand die zelf al veel ervaring heeft met het ondernemen, vaak dezelfde uitdagingen heeft gehad en reeds van zijn fouten heeft geleerd. Een mentor is dan ook beter dan het internet. Een effectieve weg voor groeiende ondernemers! Wil je uitvinden wat een mentor voor jou kan doen vraag dan meer informatie aan.

Strategie, daar heb ik geen tijd voor…

Waarom een strategie

Iedere dag weer werken we hard om omzet te maken en problemen op te lossen. Hoe kom ik deze week of maand door! Volgende maand zien we dan wel weer.. Het is alsof we continu onderweg zijn, maar niet altijd duidelijk hebben waar we nu eigenlijk naar toe gaan. We nemen graag de snelweg en gaan richting het zuiden (groei en meer omzet).  Maar we zijn te druk met op de weg te letten om te realiseren waar we eigenlijk naar toe gaan.

Het is mij wel vaker overkomen dat ik haast heb en zo snel mogelijk ergens naar toe wil gaan. Halverwege kom ik er dan achter dat ik de verkeerde kant op rij, en eigenlijk niet precies wist hoe ik er moest komen. Pas dan ga ik even stilstaan en kijken hoe ik het beste kan rijden. Het gevolg is dat ik niet alleen extra geld kwijt ben, maar veel meer tijd, en dus frustratie.

Het concept van strategie is ontstaan in oorlogvoering.  Een goede generaal weegt continu van te voren alle mogelijke opties af en maakt die beslissingen die hem dichter bij zijn doel brengen. Soms helpt het om nu een veldslag te verliezen opdat je later de oorlog kunt winnen!

Routebepalen

Als ondernemer moet je ook goed weten wat je eindbestemming is. Wat wil je met je bedrijf op de lange termijn bereiken?
De route ernaar toe kun je je strategie noemen. Je kijkt naar de beste opties. Je ontdekt alternatieven, en houdt rekening met eventuele blokkades. De route geeft steeds de richting aan. En zo zorgt de strategie ervoor dat je steeds de beste beslissingen neemt en rekening houdt met verschillende scenario’s. Het maakt besluiten veel eenvoudiger, omdat je strategie de leidraad blijft, en je steeds kunt afwegingen kunt maken. Gaat dit me dichter bij mijn eindbestemming brengen? Nee? Dan gewoon niet doen…

Uiteindelijk draait het belang van strategie dus om het vinden van een route die leidt tot de voor jouw gewenste groei en succes.

Hoe maak je een strategisch plan?

Een strategisch plan bestaat uit twee delen:

 1. Strategisch denken; dit kun je doen met je mentor of raad van adviseurs en is gericht op de route mogelijkheden en opties
 2. uitvoeringsplan; dit ga je doen met allen die betrokken zijn bij het begaan van de route

Als je daar discipline en actief leren aan toevoegt heb je de cirkel van strategisch plannen compleet:

DENK – PLAN – DOEN – LEER….

De routeplanner, jouw bedrijfsstrategie, moet eenvoudig en beknopt zijn, zodat iedereen die kan begrijpen en mee kan helpen. Het zorgt ervoor dat je niet alleen makkelijker op reis gaat, maar ook dat je op de goede weg blijft.

Tips

 1. Zorg voor één enkele, duidelijke eindbestemming
 2. Plan verschillende scenario’s, zodat je rekening kunt houden met nieuwe ontwikkelingen en belemmeringen
 3. Zorg dat alle betrokkenen meegenomen worden en hun besluiten hierop aan kunnen passen
 4. Monitor de resultaten. Blijf checken, zitten we op de goede weg, hoe hard gaan we, hoever nog?
 5. Bepaal KPI’s, zodat je steeds overzicht houdt of je nog op koers ligt, en je snel kunt anticiperen als er zich problemen voordoen.

Krijg GRIP op je toekomst, door strategisch je beste stappen duidelijk te plannen, en constant gericht te blijven op waar je uiteindelijk wilt komen.
Bij Peritam helpen we je om samen een goede eindbestemming te bepalen, en van daaruit de beste routes te bepalen zodat jij jouw doel effectief en efficiënt zal gaan bereiken.

“Een visie zonder strategie is slechts een illusie”
Lee Bolman

 

Startup stories de Ondernemer 3

De Ondernemer, onderdeel van de Persgroep, heeft een aantal initiatieven ontwikkeld om video series te maken voor ondernemers. Eén van die series is “Startup Stories”. In deze aflevering ga ik samen met presentator Roland Tameling en cameraman Mark van Binsbergen bij  startup bedrijf Tunga op bezoek en praat over een veelvoorkomende uitdaging. Vervolgens geef ik  tips aan deze ondernemer waarmee hij direct aan de slag kan gaan. Na zo’n drie maanden volgen we dit weer op met een tweede bezoek en gaan we kijken wat hij ermee heeft kunnen doen, en vooral of het geholpen heeft.

Tunga is een snel groeiend bedrijf. Directeur Ernesto Spruyt had al ervaring in de fairtrade  toen hij op het idee kwam een softwarebedrijf op te richten dat uitsluitend werkt met Afrikaanse programmeurs. Het bedrijf startte in 2015. Ook Ernesto heeft al een aantal experts om zich heen die hem van advies kunnen dienen op een specifiek gebied. Maar wat hij nodig heeft is een mentor die met hem mee kan kijken en denken over het hele ondernemerschap. Iemand die al ervaring heeft, en hem kan prikkelen om tot de juiste besluiten te komen. Iemand waar hij mee kan sparren, en waar hij goede ondersteuning van kan krijgen. Dit zal hem helpen om effectiever en efficiënter zijn onderneming te managen. We praten over het nut van een mentor en gaan de komende maanden aan de slag om een goede match te vinden.

Wil jij zelf aan de slag met de groei van jezelf en je bedrijf?

 

Startup Stories de Ondernemer 2

De Ondernemer, onderdeel van de Persgroep, heeft een aantal initiatieven ontwikkeld om video series te maken voor ondernemers. Eén van die series is “Startup Stories”. In deze aflevering ga ik samen met presentator Roland Tameling en cameraman Mark van Binsbergen bij  startup bedrijf  Brenger op bezoek en praat over een veelvoorkomende uitdaging. Vervolgens geef ik  tips aan deze ondernemer waarmee hij direct aan de slag kan gaan. Na zo’n drie maanden volgen we dit weer op met een tweede bezoek en gaan we kijken wat hij ermee heeft kunnen doen, en vooral of het geholpen heeft.

In deze tweede aflevering gaan we het gesprek aan met Derk van der Have, één van de oprichters bij Brenger, en bespreken wat de grootste uitdagingen zijn op dit moment. Brenger is een bedrijf dat het voordeligste transport voor meubels en andere grote spullen verzorgt middels een zelf ontwikkelde app. Ze hebben in korte tijd veel personeel aangenomen en dat vraagt om nieuwe manieren van werken en leidinggeven.

Hoe houdt hij bijvoorbeeld iedereen op de hoogte van veranderende processen en krijgt hij het team mee in de missie van het bedrijf? Volgens groeicoach Zijp is het bij het communiceren over de processen vooral belangrijk dat je een duidelijke strategie met een tienjarenplan hebt. Als dat plan op scherp staat, is het belangrijk dat je op gezette momenten samenkomt met je personeel. Niet geliefd, maar wel belangrijk voor start-ups: Brenger moet een vergaderritme krijgen. Kijk mee!

wil je zelf ondertussen ook aan de slag met het meekrijgen van je personeel?

 

Duurzaamheid: een uitgekauwd begrip

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op én hoger bedrijfsrendement, én een beter milieu, én meer welzijn zowel voor de medewerkers als de maatschappij. Aan jou als ondernemer de uitdaging hoe je hier vorm aan gaat geven. Sommige aspecten worden door de wet al geeist, en voor andere onderwerpen zul je bewuste keuzes moeten maken. Iedere factor heeft eigen mogelijkheden…

1. én hoger bedrijfsrendement

Vaak wordt gedacht dat het meer kost om als bedrijf meer voor het welzijn van je medewerkers of het milieu te doen. En dat je dus eigenlijk niet allebei kunt nastreven. Het is echter gebleken dat zeker op langere termijn er een verband is tussen duurzaam ondernemen en verbeterde economische/financiële prestaties. Het levert juist meer concurrentievoordeel op. Klanten worden steeds kritischer bij hun keuze voor een product of dienst, en vragen steeds meer om een duidelijkere positie van de bedrijven achter de producten/diensten.

Hoewel de voordelen moeilijk te kwantificeren zijn. Duurzaamheid kan zorgen voor meer inkomen, productiviteit en minder kosten voor energie, materialen en arbeidskrachten. Het imago naar de klant gaat omhoog en strategisch en operationele risico’s gaan omlaag.

2. én beter milieu

De wet voor milieuzorg eist al dat bedrijven zich richten op; vervoermanagement, energiebesparing, preventie en scheiding van afval en beperking van gevaar en hinder.

Daarnaast kun je hier nog meer aan doen door:

 • produkt innovatie
 • efficiëntie in aankoopbeleid
 • betere voorlichting aan klanten

3. én meer welzijn van de medewerkers

De wet beschrijft hoe je goede arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen je bedrijf kunt borgen. En je kunt hier nog verder ingaan door te richten op het:

 • communiceren van waarden en normgen in de omgang met elkaar
 • stimuleren van de gezondheid van de medewerkers
 • stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
 • faciliteren van de medewerkers bij eigen maatschappelijke taken

4. én meer welzijn van de samenleving

Dit kun je doen door:

 • duurzame producten (diervriendelijk of geschikt voor gehandicapten)
 • bewust inkoopbeleid (geen kinderarbeid, minimum lonen)
 • verbetering van de lokale omgeving ( groenvoorziening, wateropvang, buurtactiviteiten
 • het aannemen/betrekken van bepaalde doelgroepen bij het arbeidsproces
 • het faciliteren en tijd geven aan maatschappelijke doelen

Duurzaam: Een uitgekauwd begrip

Duurzaam is ondertussen zo algemeen dat het bijna een leeg begrip is geworden. Het wordt soms misbruikt om meer business te genereren door niet-duurzame bedrijven. Er is zelfs een term voor bedacht;  greenwashing. maar klanten zijn ook steeds kritischer geworden indien met zich nadrukkelijk als duurzaam etaleert. Het is een te vaag begrip, en legt niet uit hoe men precies bijdraagt aan een betere wereld.

TIP

Om duidelijkheid te geven en echt te laten zien dat je serieus bent, moet je het concreet gaan maken. Laat zien op welke terreinen je je als bedrijf vooral richt en hoe je daar mee aan de slag gaat. De UN heeft voor 2030 17 duurzame ontwikkelingsdoelen op de agenda gezet die door all leden zijn overgenomen. Je kunt dus als bedrijf hier een paar uitkiezen, en daar vervolgens echt mee aan de slag gaan. Peritam bijvoorbeeld richt zich op de volgende drie primaire doelen:

4. Kwaliteitsonderwijs

8  Eerlijk werk en economische groei

10 Ongelijkheid verminderen

Vroeg of laat zul je niet anders kunnen dan ervoor te zorgen dat je als bedrijf betekenisvol bent voor de mensen, het milieu en de maatschappij. DuurzaamMKB.nl geeft veel informatie. Aan jou de taak hoe je dit ‘betekenisvol’ gaat invullen.

starter of startup?

Wat is succes voor jou?

Een bedrijf beginnen kan vanuit vele wensen en ideeën. Sommigen willen vanuit hun eigen bedrijf als ZZP’er voor een ander bedrijf werken. Sommigen willen hun passie uitvoeren en daar vooral op gericht zijn.  Weer anderen zijn vanaf het begin bewust bezig om een bedrijf op te bouwen en zit de uitdaging vooral in het uitbreiden.

Er is dus verschil in de manier waarop je je bedrijf start. Daarbij hoor je steeds meer de term startup. Startups zijn wel starters, maar starters zijn niet automatisch startups.
Een starter is iemand die gedurende de afgelopen drie jaar een bedrijf begonnen is. Het maakt daarbij niet uit of het je eerste, tweede of derde bedrijf is. Daarna ben je gewoon een klein bedrijf of groei je langzaam uit naar een groter bedrijf.

Een startup is een speciale starter. Ze kenmerken zich door de volgende eigenschappen:

 • makkelijk schaalbaar
 • innovatief bv in technologie/business model
 • enorm potentieel
 • vaak internationaal gericht

Een startup is dus een tijdelijke organisatie die opgezet is om te zoeken naar een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel.

Beide keuzes zijn goed, en succes hangt daarom af van wat je zelf wilt bereiken. Het hoeft niet persé altijd groter en meer! Je gaat vanuit je eigen kracht kijken waar jij het beste tot uiting komt en hoe jouw droom kunt realiseren.  Peritam is een bedrijf die daar onder andere in ondersteunt.

Cijfers

Per jaar starten ongeveer 127.000 mensen met een bedrijf, waarvan er zo’n 200 startups zijn. Van deze startups zijn er maximaal 10 tot 20 echt succesvol!

Er komt dus nogal wat bij kijken om hierbij te horen. Eén van de uitdagingen is dat je moet zorgen om een goed fundament te leggen, en je mensen mee te krijgen.

Bewust en Bekwaam Groeien

Maar of je nu een starter bent of een startup, je wilt graag je doel bereiken. En maak je daarbij de keuze om je bedrijf te laten groeien dan zul je dit zo bewust en bekwaam willen doen.

Er zijn drie interne stappen waar je al direct mee kunt beginnen. Mocht je daar geinteresseerd in zijn, dan kun je er meer over lezen in de whitepaper ‘Bewust en Bekwaam groeien’

 

 

Een mentor gaat boven het internet!

5 Redenen waarom een mentor altijd beter is dan het internet.

Veel ondernemers hebben vragen over hun bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling. Ze zoeken daarvoor hun heil eerder op het internet dan bij een mentor. En dat is ook wel begrijpelijk. Het internet geeft toegang tot een bijna onuitputbare bron van informatie, en is van onschatbare waarde voor het verkrijgen van kennis. Zonder het internet zouden we het heel wat lastiger hebben.

Maar er zijn een aantal dingen die het internet niet doet of kan doen. En dit zijn dingen die essentieel zijn om onze doelen te vinden en te bereiken.

1. Het internet heeft te veel meningen

Misschien heb je wel eens een flinke discussie gehad met iemand, waarbij jullie allebei verhit gaan het googlen om je gelijk te bewijzen. Als je dan je bewijs gevonden hebt bij een perfecte bron en hier triomfantelijk je superioriteit wil laten zien, blijkt dat je tegenstander ook een geloofwaardige bron heeft gevonden op het internet die precies aansluit bij zijn argument.
Tja, dat is wel even een dingetje en typerend voor het internet. Het maakt niet uit wat je erop zoekt, je vindt altijd je antwoord. Dit wordt nog versterkt omdat je bij het zoeken onbewust gaat kijken naar bronnen die je eigen visie bevestigen…

Een goede mentor zal daarentegen niet proberen jouw antwoord te vinden. Hij richt zich meer op zijn antwoord op jouw dilemma. Als je een mentor een vraag stelt, dan gaat hij op zoek naar de gaten in je denkpatroon, je standpunt en denkwijze. Hij zal trachten je denken te verruimen en je blik te vergroten.

2. Het internet geeft informatie, maar geen implementatie

Het internet geeft ons toegang tot een bijna onuitputtelijke informatiestroom, die van veel waarde is voor ons allemaal. Maar informatie alleen kan je niet helpen, het gaat erom hoe je met de informatie omgaat. Het wordt irrelevant als je er uiteindelijk niets mee doet.

Echter, met behulp van een mentor combineer je je parate kennis (die je ongetwijfeld in overvloed hebt) met je onderbuik gevoel (die soms correcter is dan je zelf denkt) en gaat aan de slag. Je mentor helpt je om te geloven wat je doet, en hoe je het doet, dat je het gaat doen, en dat je het zo goed mogelijk gaat doen. Je kunt zo leren van zijn ervaring en reeds gemaakte fouten.

3. Het internet laat jou geen verantwoording afleggen

Op het internet wordt niet veel onderscheid gemaakt tussen meer of minder belangrijke informatie. Ook het nagaan hoeveel mensen het gelezen hebben is geen indicator van de kwaliteit van de inhoud. Het geeft je ongefilterd alle informatie op jouw vraag of zoekwoord, en zal niets doen om jou verantwoordelijk het maken of te houden voor het wel of niet opvolgen ervan. Je ziet dan ook gebeuren dat mensen hun mening of daden goedpraten op grond van wat ze op het internet gelezen hebben. Men realiseert zich te weinig dat iedereen alles kan publiceren met of zonder enige autoriteit.

Een mentor echter zal jou steeds verantwoordelijk houden voor je acties. Hij zorgt ervoor dat je niet alleen denkt en praat, maar dat je ook weloverwogen keuzen maakt en uitvoert.

4. Het internet is een enorme afleider

Als je echt iets wilt gaan doen, dan is het internet niet het beste middel. Je hebt zelf vast vaak genoeg ondervonden, dat wanneer je iets gaat googlen je ongemerkt van de ene site naar de ander gaat, en zo blijft doorklikken op allerlei op het oog interessante links. Er is zelfs een woord voor, cybersurfen. Heerlijk om te doen en zo hoef je niet aan die nare taak te beginnen, of het lastige telefoontje te plegen.

Een mentor daarentegen kan heel gezellig en grappig zijn, hij zal  je echter steeds aanspreken op je persoonlijke en professionele positie. Na het gesprek zul je weer verder aan de slag  moeten met de volgende stap of actie. Als je hem vertelt wat je wilt bereiken, zorgt hij ervoor dat je inderdaad in beweging komt en de goede kant op gaat.

5. Het internet kent jou niet persoonlijk

Misschien wel een van de belangrijkste verschillen is dat een mentor je persoonlijk gaat kennen. Ze leren je sterke kanten en minder sterke kanten, dromen en wensen kennen, en nemen dat mee in hun mentoring. Ze helpen je om aan je minder sterke kanten te werken, en je sterke kanten te gebruiken, zodat je kans op succes groter wordt.

Het internet kent jou niet persoonlijk. Met cookies, algoritmes en je persoonlijke voorkeuren kan het helpen om voor jou gewenste informatie meer naar de voorgrond te brengen. Het kan achter niet de data wegen in positieve of negatieve zin. Het is meer geïnteresseerd hoe er meer geld uit jou gemaakt kan worden door advertenties en marketing. Een mentor heeft veel toegevoegde waarde voor je bedrijf.

Voor eerlijke feedback en persoonlijke ondersteuning om je doelen te kunnen halen is een mentor het aangewezen middel.
Je hoeft echter niet te kiezen tussen het internet of een mentor. Gebruik ze voor verschillende doeleinden en haal ze niet door elkaar. Zorg daarbij dat je weet hoe je je mentor kiest voor jouw bedrijfsgroei.

 “A mentor is someone who sees more talent and ability within you, than you see in yourself, and helps bring it out of you.”

 Bob Proctor

Zit jij tegen het plafond?

Veel fantastische bedrijven blijven hangen onder een ‘glazen plafond’. Hun omzet blijft redelijk hetzelfde en het lijkt iedere keer niet te lukken om de groei flink door te zetten. Angst voor teveel risico weerhoudt velen ervan om hun goede ideeën naar een grotere markt uit te breiden. Met de snelle technologische ontwikkelingen en toenemende datastroom wordt er steeds meer van je verwacht om jezelf en je bedrijf door te blijven ontwikkelen.

Groeifase

De eerste groei fase van Greiner beschrijft de onderneming als een pionier. Je groeit vooral door je creativiteit en bent als ondernemer gericht om omzet te creëren en klanten te vinden. Begint het bedrijf te groeien dan worden wat medewerkers aangenomen. De sfeer is onderling informeel. Maar naarmate er meer medewerkers worden aangenomen is er extra kapitaal nodig. Bovendien vraagt het om een efficiëntere verdeling van taken en daarbij gepaste controle.

Het meerderheid van ondernemingen zit in deze fase. Op een gegeven moment krijg je het gevoel dat je tegen een plafond aanzit die vraagt dat je dingen eigenlijk moet veranderen om echt door te kunnen groeien.

Het plafond

Tekenen dat je tegen het glazen plafond zit zijn:

 • Je werkdruk wordt steeds zwaarder. Het maakt niet uit hoe hard je werkt, je lijstje wordt niet korter.
 • Je krijgt geen momentum voor nieuwe ideeën. Je weet wat je wilt, maar krijgt het niet voor elkaar
 • Je werkt teveel in de business, en vindt maar geen tijd om aan je business te werken.
 • Fouten binnen de organisatie worden meerdere keren gemaakt, en je voelt dat je jezelf steeds aan het herhalen bent.

Tips

Indien dit herkenbaar is, dan zul je een paar dingen moeten gaan doen!

 1. Maak een overzicht van je financiële situatie. Je zult geld nodig moeten hebben om te kunnen investeren in een uitbreiding van je onderneming. Dit kan zijn in marketing, operationele procedures, extra personeel, nieuwe producten of diensten. Er moet een balans zijn tussen het werk en de procedures. Indien je goede procedures in huis hebt, heb je misschien meer mensen nodig die efficiënter werken. Uiteindelijk zul je moeten zorgen dat je service, je product of dienst en je personeel in balans is. Het zorgt ervoor dat je klaar bent om effectief te kunnen groeien.
 2. Indien je investeert om de balans goed te krijgen dan doe je dat voordat je het eigenlijk nodig hebt. Dit vraagt om het nemen van risico. Het groeien van een bedrijf betekent dat je risico zult moeten nemen. Je zult dus de risico’s goed willen afwegen tegen eventuele investeringen.

Vragen die je je zelf kunt stellen zijn:

Wat gebeurt er als we deze investering niet doen?
Is het uiteindelijke rendement hoger dat de investering die we willen doen?
Wat willen we graag zien van deze investering om het succesvol te noemen?
Het nemen van risico’s zijn bepaalde korte-termijn investeringen voor een lange termijn winst. Neem dus niet zomaar onbezonnen risico’s, maar wees weloverwogen hierin.

Dus als je er klaar voor bent om door het plafond heen te gaan en versneld wilt doorgroeien, neem dan de eerste stap door je goed voor te bereiden en te investeren in processen, software en mensen. Dit helpt je stevig op de goede weg.

Het is een heerlijk gevoel als je door de barrière heen bent, en weer lekker door kunt gaan.

Succes!