Groei begint met GRIP op Jezelf

Als ondernemer/eigenaar van een bedrijf word je  dagelijks geconfronteerd met alle facetten van je onderneming. Er komst dus veel op je af. Het doel is je bedrijf te laten groeien!  Maar voordat je allerlei veranderingen gaat doorvoeren heb je allereerst een gezonde mate van zelfkennis nodig en een praktisch stappenplan.

Met de juiste instelling en vaardigheden ontwikkel je je

VAN EEN ONDERNEMER NAAR EEN ONDERNEMENDE ONDERNEMER

Grip op Jezelf is onderdeel van het GRIP op GROEI traject.
Dit programma is ontwikkeld om jou als ondernemer te ondersteunen om zelf – samen je bedrijf – effectief en versneld te kunnen groeien.

Tijdens de tweedaagse workshop GRIP op Jezelf ga je werken aan jouw persoonlijke ondernemerschap als basis voor succesvolle groei.

BETER ONDERNEMEN KUN JE LEREN!

Met practische handvatten en tips krijg je meer GRIP op jezelf.

van vrijdagmiddag tot zaterdag eind van de middag ga je hard aan de slag om een stappenplan te maken. We beginnen met het zichtbaar maken van de volgende twee vragen:

  1. Hoe ondernemend ben jij?
  2. Hoe onderneem jij?

Daarna geven we je practische tips en hulpmiddelen die je gelijk kunt gaan inzetten om je eigen stappenplan te maken. We kijken naar het geheim van succesvolle ondernemers, en zorgen ervoor dat je naar huis gaat met meer GRIP op jezelf als ondernemer.

Zorg dat je goed voorbereid bent om je bedrijf succesvol te laten groeien, en investeer in jezelf!

Bel ons voor meer informatie op 0626397892 of vraag de brochure aan door een email te sturen naar [email protected]

 

 

De G van Groeiscan

de GRIP Methode: G van Groeiscan

De meeste ondernemers willen met hun bedrijf groeien. Zoals alles in ons leven gaat het om vooruitgang, en dit wil je ook voor jezelf en je bedrijf.

Maar hoe komt het nu dat het ene bedrijf groeit als kool terwijl een ander bedrijf nauwelijks levensvatbaar lijkt?

Er is veel onderzoek naar gedaan naar succesvolle groei van bedrijven, en steeds komen een aantal factoren duidelijk naar voren.

Creëer een helder inzicht in jezelf als ondernemer.

ondernemerschap is kansen zien en benutten voor het creëren van waarde voor jezelf en je omgeving. Hiervoor is zelfkennis een essentiële voorwaarde. Succesvolle ondernemers weten wie ze zelf zijn en wat ze vooral wel en niet goed kunnen
Wat voor soort ondernemer ben jij, en nog belangrijker hoe onderneem je en communiceer je als persoon? Je kunt daarbij hulp krijgen door het creëren van een ondernemersprofiel. Deze scan laat zien wat jouw sterke en minder sterke punten zijn, en waar jouw mogelijkheden liggen.

Duidelijke doelstellingen

Succesvolle ondernemers weten wat ze willen.. Gebruik je sterke kanten om je doelstelling duidelijk te krijgen en uit te werken wat je echt wilt bereiken. Vaak heb je al een onbewust gevoel waar je passie ligt, en door je verkregen zelfkennis kan deze latente droom veel realistischer worden. Stephen Coveys geeft in een van zijn basisbeginselen aan dat je moet beginnen met het einddoel in gedachten. Focus op het eindresultaat.

Geloof er in!

Succesvolle ondernemers hebben een gepassioneerde visie voor hun bedrijf die ze overal en aan iedereen kenbaar willen maken. Dus zorg dat je ten aanzien van jou visie er voor 100% zelf in gelooft en vertrouw erop dat je het ook kunt bereiken. Als je er zelf niet echt in gelooft, wie gaat dat dan wel doen? Een duidelijk gekozen visie is alsof je je vertrouwde en favoriete jas aandoet. Hij zit precies goed. Hij beschermt je tegen wind en regen. Hij laat zien hoe jij ervoor staat,  dat je voorbereid bent om er tegen aan te gaan. Hij laat zijn dat je onderweg bent. Ook al weet je vaak wat je niet wilt aandoen, op het moment dat je hem aanhebt, weet je weer, dit is het wat ik wil.
Zo ook met je visie. Je kunt van alles proberen, maar al zoekende kom je ergens terecht wat al gelijk energie geeft en bijna vertrouwd aandoet.

Visualiseer je doel

Visualiseer dit doel vervolgens zo concreet mogelijk. Succesvolle ondernemers kunnen hun visie vaak uittekenen en zien precies voor zich waar ze willen zijn in een aantal jaar.
Hoe ziet jouw droombedrijf er precies uit. Waar staat het, hoeveel mensen werken er, wie werkt er, hoeveel omzet maak je, etc.
Soms kan een foto of poster erbij helpen om je constant te laten zien waar je naartoe wilt gaan, en waar je naar op weg bent.

Hoe meer gedetailleerd je visie is, hoe groter de kans dat je betere beslissingen kunt nemen hoe er te komen.

“Geloof in jezelf is het eerste geheim op weg naar succes”

Ben jij een ondernemende ondernemer?

De succesvolle ondernemer

Als je succesvol wilt groeien en GRIP wil krijgen op de essentiële onderdelen van je bedrijf is het belangrijk dat je een grote mate van zelfkennis hebt. Helaas blijkt dat dit niet automatisch aanwezig is. Door het vergroten van je zelfkennis kun je dus je succes op een duurzaam en groeiend bedrijf vergroten.

Dit vergroten kun je gemakkelijk realiseren door een door de Nederlandse wetenschappers ontwikkelde Entrepreneur-scan. Hiermee krijg je snel een objectief inzicht in jouw ondernemersprofiel. Na afloop ontvang je een uitgebreid persoonlijk rapport. Dit rapport laat overzichtelijk zien niet alleen wat voor een ondernemer je bent, maar ook jij onderneemt en waar jouw sterke punten liggen.

 

Entrepreneur

Het verschil tussen een ondernemer en een ondernemende ondernemer ( entrepreneur) is dat een entrepreneur naast het zelfstandig in het eigen inkomen voorzien ook het bedrijf wil laten groeien.

Voor deze groei helpt het om een stappenplan te maken voor je eigen ontwikkeling, en zo het groeiproces kunt realiseren en zelfs versnellen. De Entrepreneur-scan maakt duidelijk hoe je jezelf kunt verbeteren, en ondersteunt door hiervoor een stappenplan aan te bieden.

Meer dan 800,000 mensen hebben deze Entrepreneur-scan al gedaan. Een kleine investering die gegarandeerd winst oplevert.

De toekomst, die moet je niet voorspellen, maar mogelijk maken.
                                                             Antoine de Saint-Exupéry

Hoe krijg je het juiste antwoord? (3)

3/3 Wees bereid er wat mee te doen…

Als ondernemer heb je geregeld vragen over je bedrijf. Dit kunnen vragen zijn over uitbreiding, financiering, of over personeelsveranderingen en communicatie. Al deze vragen hangen af van wat je met je bedrijf wilt bereiken. En zelfs daarover zul je veel vragen kunnen hebben.

Zoals reeds eerder uitgelegd begint een goed antwoord met een goede vraag. Dan als het je gelukt is om je vraag duidelijk te formuleren, is het belangrijk om te weten aan wie je de vraag stelt. Het beste antwoord wordt gegeven door de meest capabele persoon op het gebied van je vraag.

Maar ook al heb je een goede vraag geformuleerd en het aan de beste persoon gevraagd dan ben je er nog niet. Je kunt pas de juiste vraag stellen aan de beste persoon als je niet bang bent voor het antwoord.

Je moet namelijk open staan om iets te horen wat je misschien niet wilde, of een hele ander perspectief biedt. Het gebeurt vaak dat we een vraag stellen, maar eigenlijk alleen bevestiging willen hebben, een retorische vraag dus.

 

Hier willen we kijken naar de situatie dat je een vraag hebt, waar je ook echt een antwoord op wil hebben.
Een antwoord is alleen heel goed, als je er ook wat mee doen. Dat lijkt voor de hand te liggen. Maar bedenk wel dat als je vraag ‘goed’ beantwoord wordt je ook bereid bent om eventueel te veranderen. Hou dus altijd het doel voor ogen wat je met het antwoord wilt bereiken.

Een beroemde quote die aan Einstein wordt toegeschreven is;

“waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en toch verschillende uitkomsten verwachten”

Je kunt alle voorbereidingen getroffen hebben, en uiteindelijk niets met een antwoord of gegeven oplossing doen. Je kunt je dan afvragen hoe goed het antwoord dan voor je is?

Een antwoord zonder consequentie is als een doel zonder een plan. Het is slechts een wens…

Wees dus bereid om met een goed antwoord wat te doen.
En als je toch bezig bent, zorg voor eventuele feedback.  Bijna iedereen is bereid om antwoorden op gestelde vragen te geven. Het is een kleine moeite om deze personen later als je ze tegen komt te bedanken, en te vertellen wat je ermee gedaan hebt.

Stel de juiste vragen, om de beste antwoorden te krijgen, en wees bereid er wat mee te doen. Dit zal helpen om een beter resultaat voor je bedrijf te krijgen.

Welke vragen heb jij?

Hoe krijg je het juiste antwoord? (2)

(2/3) Stel je vraag aan de juiste mensen! 

Zoals in een eerdere blog reeds toegelicht; Een goed antwoord begint met de juiste vraag! Iedere ondernemer moet vaak vragen kunnen beantwoorden, maar soms is het fijn als een ‘expert’ met je mee kan denken. GRIP experts bestaan uit  mensen die ervaring hebben op deelgebieden van de bedrijfsvoering en kunnen zo helpen voorkomen om tijdrovende fouten te maken.

Maar ook als je de juiste vraag weet te formuleren, zul je moeten nadenken aan wie je deze vraag gaat stellen.

Het helpt enorm als ondernemer om een mentor te hebben die jouw belang en jouw organisatie kent. Een mentor gebruikt de eigen ervaring en kennis om jou het beste antwoord te geven. Je hebt dan regelmatige gesprekken die er voor zorgen dat je de juiste koers blijft varen, of je helpt juist van koers te veranderen.

 

Vorm een raad voor je onderneming.

Daarnaast kan het helpen op een soort ’raad’ om je heen te verzamelen. Ook deze raad moet bestaan uit mensen waar je niet alleen vertrouwen in hebt, maar die ook echt bij jouw bedrijf betrokken zijn. Deze raad kan gedeeltelijk bestaan uit familie en vrienden. Zolang jouw belang maar voorop staat en ze echt bereid zijn mee te denken, biedt het vele voordelen.

Onze GRIP experts bijvoorbeeld zijn daarop gericht. Ze gaan samen met je praten en werken aan jouw bedrijf, maar hebben een andere blik, waardoor ze op een constructieve manier bijdragen aan jouw vragen en antwoorden. Een andere kijk is soms alles wat je nodig hebt.

“We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zien ze zoals wij zijn”

Heb je een heel specifieke vraag? Stel die dan aan een deskundige op dat gebied. Ook hier is het handig om een lijstje te maken van namen van mensen voor verschillende onderwerpen.

Vraag aan elkaar

Een andere mooie manier is om je aan te sluiten bij de Katalysator™. Hier kom je maandelijks met een groep mede ondernemers bijeen. Je krijgt op deze manier een mogelijkheid om in een veilige omgeving te praten over vragen die je hebt. Daarnaast kun je elkaar wederzijds  helpen. Je ontvangt zo advies van mensen die of hetzelfde hebben meegemaakt, of dezelfde vraag hebben. Zij kunnen helpen door heel praktisch antwoorden te geven.

Het komt ook voor dat ondernemers eigenlijk wensen dat hun hand vastgehouden wordt. Hoewel veel mensen graag willen helpen en hun kennis en ervaring willen delen, je zult uiteindelijk zelf je beslissingen moeten nemen, en met ondersteuning je weg moeten vinden.

Je zult verbaasd staan hoe graag een ieder bereid is een antwoord te geven, maar kies diegene die ook goed kan luisteren.

Hoe krijg je het juiste antwoord? (1)

(1/3) Een goed antwoord begint met de juiste vraag.

Je hebt een bedrijf en wordt geacht eigenlijk  antwoorden te hebben op alle vragen. Vragen van je personeel of van je klanten of leveranciers. Maar hoe krijg je zelf antwoorden? Soms moet je moeilijke beslissingen maken, over de juiste kostenbesparing, het aannemen of juist wegsturen van een personeelslid, hoe het beste je bedrijf uit te breiden? Allemaal vragen die niet zo makkelijk te beantwoorden zijn.

Een goed antwoord hangt allereerst af van de juiste vraag. Vaak weet je wel ongeveer wat je wilt, maar niet precies genoeg om een eenduidige vraag te kunnen stellen. Zorg ervoor dat je voor jezelf duidelijk hebt waar je een antwoord op wilt hebben. Vaak stellen we een heleboel vragen, en tijdens deze vragen ontdekken we wat we eigenlijk wilde weten. Hoe meer je er zelf van bewust bent, hoe gerichter je je vraag kunt formuleren.  

Het kan natuurlijk zijn dat het voor jezelf ook nog niet duidelijk is, vaak is het dan handig om meer een klankbord te zoeken, dat wil zeggen dat je tegen iemand aanpraat en al pratende ontdekt wat je vraag eigenlijk is. Het gebeurt mij regelmatig dat ik een vraag heb, maar eigenlijk vooral een andere invalshoek wil horen. Dit geeft mij dan het idee dat ik op de goede weg zit, of dat ik mijn focus moet aanpassen. Hierdoor verandert de vraag die je in het begin had, en doorloop je een proces in je eigen ontwikkeling. Het is dan meer een retorische vraag, waar ik eigenlijk helemaal niet echt een antwoord op wil hebben.

Hoe duidelijker je zelf voor ogen hebt wat je wilt bereiken hoe beter je de vraag kunt formuleren.

Denk dus bewust na over de vraag, en probeer die zo gericht mogelijk te maken. GRIP experts staan naast jou in jouw bedrijf en denken niet alleen met jou mee, maar helpen je ook de antwoorden te vinden. Dit kan direct door de reeds opgedane ervaring en externe kijk, maar kan ook zijn in het op tafel brengen van de juiste vraag, en door te verwijzen naar de beste persoon.

Alleen de juiste vragen geven de juiste antwoorden, zodat je daarmee de juiste beslissingen kunt maken.

Welke vragen heb jij?

Succes met stress

Hoe zorg je ervoor dat ondernemen energie geeft in plaats van neemt?

Als ondernemer ben je ambitieus en gedreven. Je hebt grote plannen, en je wilt graag succesvol zijn. Hard werken is daarbij geen probleem, zelfs een gezonde mate van stress kan goed zijn. Stress is namelijk een natuurlijke en gezonde reactie van het lichaam, en kan ervoor zorgen dat je beter focust en concentreert. Je draagkracht bepaalt echter hoeveel stress je aankunt.

 

Het wordt pas een probleem als je draaglast groter wordt dan je draagkracht. Draaglast, bijvoorbeeld de eisen die je aan jezelf stelt of ingrijpende ervaringen, neemt energie. Als je het gevoel krijgt dat je heel veel dingen moet doen, zonder keuzes daarover te kunnen maken, dan groeit de last en kan zo groter worden dan je kracht. En als de balans verder doorslaat krijg je een ongezonde vorm van stress. Stress neemt veel energie!

Het is dus belangrijk om jezelf te kennen, en uit te vinden hoe groot je eigen draagkracht is. Ondernemen heeft veel positieve kanten, één daarvan is dat je zelf alles kunt besluiten.

Een belangrijk besluit is dan ook dat je overzicht moet houden op de balans waardoor je actief moet proberen om dingen te doen die energie geven, en je aan het einde van de dag niet op ‘leeg’ staat, maar energie overhebt.

Volgens een onderzoek van NodeSource geven de meeste ondernemers aan dat de balans tussen werk en privé een grotere uitdaging is dan de veel besproken computerbeveiliging!

De volgende 5 tips kunnen ervoor zorgen dat je als ondernemer je batterij ook oplaadt, en niet alleen laat leeglopen.

  1. Zeg eens gewoon ‘nee’; Je wilt graag alles voor iedereen doen, en daardoor neem je te veel hooi op je vork. Het nee zeggen voelt soms onprettig, maar de opluchting erna, creëert meer ruimte en balans.
  2. Leer en delegeer; Ook jij bent niet goed in alles. Je wilt als ondernemer de controle houden, maar dat wil niet zeggen dat je alles zelf moet doen. Delegeer op onderdelen naar personen die daar gewoon beter in zijn, en hou daar de controle over.
  3. Dirigent van 70%; Vaak zijn we geneigd om onze agenda vol te boeken. Je wilt iets plannen, en zoekt waar je nog niets hebt. Voor je het weet, zit je dag propvol, en loop je de hele dag tegen de klok te werken. Probeer niet meer dan 70% te plannen. Deze extra tijd wordt uiteindelijk toch wel ingevuld, maar geeft je de flexibiliteit.
  4. Vergeet niet te genieten. Zorg dat je iedere dag iets doet dat je leuk vindt, maar niet direct met je bedrijf te maken heeft. Veel ondernemers zeggen dat ze hun werk leuk vinden, en dus geen behoefte hebben om ‘iets leuks’ te gaan doen. Maar buiten het feit dat je inderdaad ook moet kunnen genieten, zorgt het ervoor dat je perspectief even kan veranderen.
  5. Zoek iedere dag naar minstens drie ‘overwinningen’; Vind dingen die je goed deed, het maakt niet uit hoe klein ze zijn, maar het helpt je positief te blijven ook na een rot dag.

Als ondernemer werk je continu aan je bedrijf, maar vergeet niet aan jezelf te werken, of je hebt straks ook geen bedrijf meer. Krijg meer GRIP op jezelf!

Verander wat je niet kunt accepteren,
maar accepteer ook wat je niet kunt veranderen.