Peritam Kompas

Waarom kies je voor Peritam?

The Dutch and Sinterklaas

We, Dutch, are frugal and like to save.
We pass on presents someone else first gave.
We call this circular economy
a special Dutch taxonomy.

We are culturally diverse,
And love to globally disperse.
We invaded countries only for trade,
And were always nice,…after they paid.

We are independent, tall and smart
Of every pie we’d like a part.
But for this fancy guy from Spain
We once a year push for constrain.

On December 5 “Sint’ judges our intent
He then will reward us or torment.
and as de don’t like discrimination
He uses Black Petes for arbitration.

Of course these Petes weren’t at all slaves
They just help when Sinterklaas waves, and
Is busy sitting on his horse
Telling them wat to do of course.

We Dutch think this is democratic
We like to divide the work quite diplomatic.
Organised and without delay
They’ll come to all of us in one day.

We first give our own presents to the Sint
Write a poem with a hint.
Then let him return it to our young ones.
only of course our own daughters and sons.

In front of the chimney we set our shoe
Inside our wishlist for a clue.
They just drop off the present
and go away to keep it pleasant.

And so as we are practical
We use this event also tactical.
We keep our gifts and autonomy.
You see, We Dutch lead in circular economy.

written by: Irene Zijp

MKB jaarcongres 2018

Gisteren, dinsdag 9 oktober, was ik samen met vele anderen aan het meedenken over de toekomst van het MKB. Koningin Màxima opende de middag en was vol lof over deze grootste groep van bedrijven in onze economie. Daarnaast was staatssecretaris mevr. Mona Keijzer van Economische zaken en Klimaat op haar eigen verjaardag aanwezig en sprak over de initiatieven vanuit de overheid. Premier Mark Rutte sloot later aan en ging in discussie met de voorzitter van MKB Nederland, de heer Jacco Vonhof.

 

Kansen

Duidelijk is naar voren gekomen dat het ondernemen veel kansen biedt.  Daarbij moeten we denken aan het automatiseren van bedrijfsprocessen, on-line marketing en data onderzoek.

Risiko’s

Maar er zijn ook risiko’s. Met name op het gebied van digitaliseren, het groeiende aantal hacks dat illegaal wordt uitgevoerd, en de minimale bescherming die er bij velen nog is.

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat in 2016 één op de vijf bedrijven in Nederland te maken heeft gehad met een hack of computervirus. De helft heeft daar financiële schade door opgelopen.

Een mooi initiatief dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet is het “Digital trust Center” (DTC). Dit centrum heeft als doel om de 1,6 miljoen bedrijven van het bedrijven weerbaarder te maken tegen deze cyberdreigingen.

Dit willen ze doen op twee manieren:

1. Via een digitaal platform met actuele informatie en betrouwbare adviezen

2. Subsidieregelingen voor samenwerkende bedrijven.

Als ondernemer is het raadzaam om de website eens te bekijken van het Digital Trust Center. Het is ongetwijfeld een ‘work in progress’, maar er staat veel relevante informatie op.

Verder zijn er 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen zijn als hulpmiddel opgesteld.

  1. Inventariseer kwetsbaarheden
  2. Kies veilige instellingen
  3. Voer updates uit
  4. Beperk toegang per gebruiker
  5. Voorkom virussen en ander malware.

Deze stappen kunnen we als ondernemers al gelijk gaan toepassen. Zie hier voor een overzichtelijke poster hiervan.

Uiteindelijk is iedereen het er over eens dat het goed gaat met de economie. Dit is reden om te juichen, maar tegelijkertijd zorgt de groei ook voor uitdagingen.
De grootste uitdaging is om de vakopleidingen te verbeteren, en de stageplekken te vergroten. Hier kunnen we als ondernemers hopelijk ook weer voordeel mee doen. Huur stagiaires in die nieuwe kennis met zich meebrengen, en mee ervaring op kunnen doen voor een lager tarief. Zo ben je zowel als ondernemer geholpen als stagiaire. En ook de economie kan zo optimaal verder groeien.